Aanmelding

Tijdens een bezoek aan de scholen wordt informatie over de aanmelding uitgedeeld in de klassen. Vanaf dat moment kan er worden aangemeld. Als het nodig is, vindt er een loting plaats. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met samen opgegeven vriend(innet)jes. Als het kind mee kan, krijgen de ouders een brief waarin informatie staat over de plaats van vertrek, bagage e.d. Na het ontvangen van deze bevestigingsbrief verwachten wij dat het kampgeld zo spoedig mogelijk wordt overmaakt.

Een kampweek duurt van maandagmorgen 10.00 uur tot vrijdagavond 20:00 uur. Het vervoer wordt niet centraal geregeld. Het is niet wenselijk voor de kinderen en de groep dat kinderen later worden gebracht of eerder worden opgehaald. Houd hier rekening mee bij opgave!
Het is gebruikelijk om waardevolle spullen zoals sieraden, elektronica en telefoons thuis te laten tijdens de kampweek. Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de jongere en oudere kinderen die wel of geen dure elektronica en/of telefoon hebben. Hier zouden, onbedoeld, foto’s mee gemaakt kunnen worden van andere kinderen of stafleden. Daarnaast is het risico op heimwee groter wanneer kinderen tijdens de week contact hebben met het thuisfront.
Via een digitale nieuwsbrief houden wij de ouders op de hoogte over het verloop van de kampweek.

Een week buitenspelen met leeftijdsgenootjes, geweldig. En dat scherm? Dat missen ze echt niet!

Moeder van Nick

Kamp was een feestweek! De spelletjes in het bos en de bonte avond. Over een paar jaar gun ik mijn kinderen dezelfde leuke ervaring.

Marianne (ging mee in 2001)

Kosten

Kinderkamp wordt deels bekostigd vanuit de subsidie van de gemeente Borsele. Dit is echter niet voldoende om alle kosten te dekken. We proberen dan ook op andere manieren inkomsten te verkrijgen, bijvoorbeeld door verhuur van tenten en het houden van acties. Hierdoor kunnen we het kampgeld laag houden en zijn de kosten € 110,- voor het eerste kind en € 105,- voor het eventueel tweede of derde kind uit één gezin. Voor dit bedrag krijgt uw kind van maandag t/m vrijdag kost, inwoning en een volledig dagprogramma. Om een kampweek rendabel te houden, kan deze alleen doorgaan als er voldoende aanmeldingen zijn. Hier wordt u tijdig over geïnformeerd.

Bij een inkomen tot 120% van het sociaal-minimum is het mogelijk om kosteloos mee te gaan op kamp. Kinderkamp Borsele geeft een korting van 50% en de gemeente Borsele neemt de andere helft van de kosten voor hun rekening. Uw kind krijgt dan ook voorrang bij een eventuele lotingsprocedure. Valt u onder deze doelgroep en wilt u gebruik maken van deze regeling, dan kunt u dit aangeven bij de aanmelding. Gegevens hieromtrent worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Wanneer een kind tijdens de week vertrekt door heimwee of andere omstandigheden is er geen restitutie mogelijk.

Veiligheid

Een fijne, maar vooral veilige week is prioriteit nummer één. Omdat de organisatie en de uitvoering van de weken verzorgd wordt door vrijwilligers, allemaal 18 of ouder, is er een gedragscode opgesteld die iedereen persoonlijk ontvangt en waaraan zij zich dienen te houden. Daarbij verlangen wij van ieder staflid een goedgekeurd VOG!

Tijdens iedere week is er een EHBO’er aanwezig. Daarnaast worden alle stafleden uitgenodigd om een opfrisavondje basis-EHBO te volgen voordat de kampweek start.

Het kampterrein ligt in een gebied waar teken en processierupsen voor kunnen komen. We zijn hier alert op en controleren de kinderen hierop. Dit gebeurt door vrouwelijke stafleden bij de meiden en mannelijke stafleden checken de jongens. 

Tijdens de kampweken hebben wij een ongevallenverzekering afgesloten. Wij verwachten dat als u andere kinderen dan uw eigen kinderen vervoert in bezit bent van een inzittendenverzekering.

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat er tijdens of gerelateerd aan Kinderkamp Borsele iets vervelends gebeurd. Als dat het geval is, dan kan dat besproken worden met de staf van de kampweek of met iemand van de werkgroep. Daarnaast hebben we een vertrouwenspersoon. Haar naam is Wilma Maas en ze is lange tijd aan Kinderkamp Borsele verbonden geweest als vrijwilliger.

wilma.maas@icloud.com
06-14496253

Wilma Maas

Wilma Maas

Vertrouwenspersoon

Vanaf 2018 ben ik aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor Kinderkamp Borsele. Als vertrouwenspersoon en als klachtenfunctionaris ben ik werkzaam voor verschillende organisaties in zorg en welzijn en Zeeland en Noord-Brabant.

Waarvoor kun je mij bereiken:
Als er sprake is of vermoeden van ongewenste omgangsvormen tijdens een van de kampweken kan je mij benaderen, als kampkind/ouder of staflid. Dat kan zijn omdat je je verhaal kwijt wilt, of om meer duidelijkheid te krijgen over de aanpak/adviezen ten aanzien van ongewenst gedrag. De ervaring van de melder staat hierbij centraal. Wanneer je de situatie ervaart als storend of intimiderend, dan kun je mij inschakelen. Bij twijfel kun je mij uiteraard ook bellen. Dan komen we er samen wel uit. En wat je ook moet weten: wat we bespreken blijft vertrouwelijk.