De werkgroep

De werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers die zich gedurende het hele jaar bezighoudt met Kinderkamp Borsele. Naast de kampweken zelf organiseren zij het hele jaar door verschillende activiteiten. Zo wordt er elk jaar een grote schoonmaak georganiseerd in de schuur waar alle spullen liggen opgeslagen. Worden er klusmiddagen gehouden. Gaan ze langs scholen om kinderen te werven voor de kampweken en wordt er heel wat afgeschminkt tijdens het straatfestival in Ovezande.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit elf leden.

Cherinda van Hasselt

Cherinda van Hasselt

Voorzitter

Ik ben Cherinda van Hasselt en woon in ’s-Heer Abtskerke. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als (voor)leesconsulent in het basisonderwijs.

Sinds 2012 ben ik secretaris van KKB en sinds het najaar van 2021 ben ik veranderd van functie naar voorzitter. Dat houdt in dat ik het overzicht hou op alle processen rondom het kamp gebeuren, ik ben het contactpersoon en houd de missie en visie van kamp voor ogen. Zelf heb ik kinderen die nog niet in de doelgroep vallen. Wanneer ik mee ga als staf tijdens een kampweek, gaan ze mee als stafkind. Jong geleerd is oud gedaan

Kirsten Bosschaart

Kirsten Bosschaart

Secretaris

In het dagelijks leven werk ik als kinderverpleegkundige en in mijn vrije tijd heb ik graag mijn wandelschoenen aan om een rondje te wandelen en ben ik graag onder de mensen. 

Als kind werd ik drie keer ingeloot om mee te gaan op kamp en eindelijk mocht ik dan op mijn 18e mee als staflid van kamp. Nu ieder jaar opnieuw kijk ik hier weer naar uit. Sinds 2019 zit ik bij de werkgroep en binnen de werkgroep hou ik mij bezig met het materiaal, zoals de sport- en spelmaterialen n en de verkleedkleren.

Martijn van Hekken

Martijn van Hekken

Penningmeester

Als kind ben ik mee geweest op kamp toen dat nog plaatsvond in de bossen van Huijbergen. Momenteel zijn mijn eigen kinderen in de leeftijd dat ze mee mogen op kamp. Op deze wijze ben ik zelf ook weer bij de organisatie betrokken geraakt als staflid. Aansluitend werd ik in 2017 lid van de werkgroep. Binnen de werkgroep help ik de financiën in goede banen te leiden. Belangrijk hierbij is het verwerken van de financiële administratie.

Marloes Peeters- van Outheusden

Marloes Peeters- van Outheusden

Kindercoördinator

Sinds 2006 ben ik betrokken bij kinderkamp Borsele. Ik coördineer de aanmeldingen voor de kinderen. Als u een vraag heeft over kamp of de aanmelding van u kind en ons belt, krijgt u mij aan de telefoon! Ook ben ik vaak te vinden als schminker voor kamp. Naast al het vrijwillige “werk” werk ik als logopedist met kinderen van 2 tot en met 12 jaar die een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Krista Rijk

Krista Rijk

Publiciteit

Sinds 2016 zit ik in de werkgroep van Kinderkamp Borsele, maar ik ga al heel wat jaartjes meer mee op kamp zelf. Binnen de werkgroep houd ik me vooral bezig met de publiciteit, maar ik vind het ook altijd leuk om bij andere clubjes aan te sluiten. Buitenom alle kampactiviteiten werk ik in de toerisme en recreatiesector en ben ik in mijn vrije tijd vaak op de tennisbaan te vinden.

Marjolein Eestermans

Marjolein Eestermans

Publiciteit

In het dagelijks leven werk ik in de gehandicaptenzorg en in mijn vrije tijd kan je mij vaak bij vrienden vinden. Daarnaast ontdek ik graag andere landen en culturen.

Als kind kon ik mee op kamp en later ook als staf. Sinds eind 2017 ben ik onderdeel van de publiciteitsgroep van Kinderkamp Borsele. Social media, contact met de scholen en deelnemen aan verschillende kinderkamp activiteiten en evenementen zijn mijn voornaamste taken.

Diana Goud

Diana Goud

Publiciteit

Als kind ben ik mee geweest op kamp en daarna als staflid. Toen ik na mijn studie terug in het Zeeuwse kwam, werd gevraagd of ik me ook buiten de kampweken in wilde zetten voor Kinderkamp Borsele. Dit leek me erg leuk dus sinds 2008 maak ik deel uit van de werkgroep. Binnen de publiciteitgroep houden we ons bezig met de (sociale) media en regelen we de jaarlijkse bezoeken aan de scholen waar we uitleg geven over de kampweken.

Albert Rijk

Albert Rijk

Materiaal

Ik ben al een groot gedeelte van mijn leven betrokken bij Kinderkamp Borsele. Als kind met mijn vriendjes mee op kamp in de bossen van Huijbergen. Een geweldige tijd die je niet zomaar vergeet. Later ging ik mee als staf in de omgeving van Ossendrecht en ook nu nog op de huidige locatie in Wintelré. Toen ik gevraagd werd om tot de werkgroep toe te treden hoefde ik niet lang na te denken. Samen met een geweldige groep vrijwilligers een kinderkamp voorbereiden, in mijn geval zorgdragen voor het materiaal.

Tom de Ruiter

Tom de Ruiter

Materiaal

Ik werk in de waterzuiveringstechniek.
Thuis geniet  ik iedere dag van een klein kinderkampje met 5 kinderen.

Ik ben een jaar of tien geleden voor het eerst in aanraking gekomen met Kinderkamp Borsele. Een van mijn collega’s vroeg of ik het leuk vond om mee te gaan als staflid tijdens een kampweek. 2 jaar later werd ik deel van de werkgroep en houd me sindsdien voornamelijk bezig met het onderhouden en vernieuwen van de materialen.

Rogier Buise

Rogier Buise

Materiaal

Ik ben ondernemer in de bouwsector. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met het materiaal beheer van kamp. De opslag, het onderhoud en met enige regelmaat ook de verhuur van de tenten hoort hierbij.

Sinds 1996 in de werkgroep. Ook mijn vrouw is al jaren betrokken vrijwilliger. Onze 3 kinderen, waarvan de oudste al boven de kamp leeftijd, zijn al vanaf jonge leeftijd als stafkind met ons meegegaan op kamp. Kinderkamp Borsele hoort erbij.

Diederick Elenbaas

Diederick Elenbaas

Vliegende keep

In het dagelijks leven werk ik als werkvoorbereider/engineer in de speciaalmachinebouw.

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan klussen in en rond het huis, maar ook aan vrijwilligerswerk. Zo organiseer ik al jaren activiteiten via Jeugdsoos de Klomp en SooSTour voor de jongeren in en rond Ovezande en de gemeente Borsele.

Ondertussen ben ik ook al wat jaren bij Kinderkamp Borsele betrokken. Ik ben 3 keer mee geweest als kind, 2 keer als stafkind en vanaf 2010 ga ik al mee als staf. Sinds 2021 ben ik onderdeel van de werkgroep en mag ik de taak van vliegende keep gaan vervullen. 

De geschiedenis

1970

Bij de gemeentelijke herindeling van 1970 ontstond de gemeente Borsele uit een aantal kleine gemeentes in de zak van Zuid-Beveland. Om het welzijnswerk, cultuur e.d. te structureren en verder op poten te zetten werd de “Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland” in het leven geroepen.

1973

In 1973 was Philip Pontenagel (Pastoor in Ovezande) bestuurslid van deze stichting. Samen met de opbouwwerker van de stichting Cor van Woercom nam hij het initiatief om kindervakantiekampen te organiseren voor de jeugd uit de gemeente Borsele. In het bijzonder waren de kampen bedoeld voor kinderen van ouders die om financiële of praktische reden ( geen vakantie in de schoolvakantietijd) niet op vakantie konden. Voor o.a. het vinden van vrijwilligers werd contact gezocht met “stichting Katholiekjeugdwerk Zeeland” welke in het zelfde gebouw gehuisvest was, het oude gemeentehuis van Baarland. Medewerker bij deze stichting was op dat moment Jacques Uitterhoeve.

1974

In 1974  organiseerde Philip, Cor en Jacques 3 weken kamp in de eerste 3 weken van de schoolvakantie. Als voorbeeld dienden de kampen van de H.B.S. in Goes die in de jaren zestig werden georganiseerd, en waarvan de tenten in het bezit waren van pastoor Pontenagel. Als locatie werd een terrein gevonden met een blokhut in de bossen van st. Marie in Huybergen. De eerste editie van het kamp was zeer geslaagd, en kregen een vervolg in de volgende jaren.

1976

Bij het vertrek van Cor van Woercom  als medewerker van de stichting in 1976 werd een werkgroep gevormd van ongeveer 10 vrijwilligers die in het vervolg de organisatie voor hun rekening namen. Voor subsidie en administratieve ondersteuning bleven zij een onderdeel van de stichting.

1986

In 1986 werd de “Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland” opgeheven, en vervangen door “Borsels orgaan voor samenlevingsopbouw” kortweg B.O.S. genoemd. Vanaf dat moment kregen we hiervan subsidie en administratieve ondersteuning.

1988

Toen in 1988 de bossen waar het kamp werd gehouden van eigenaar wisselden mocht er niet meer in gekampeerd worden, en moesten we op zoek naar een ander terrein. Dit werd gevonden bij Onze lieve vrouw ter duinen in Ossendrecht. Het kamperen op dit terrein was wel heel anders dan in Huybergen, de tenten stonden niet meer tussen de bomen, maar op een grasveld, en er was geen blokhut om in te koken e.d. Dit vergde de nodige aanpassingen in het materiaal, zo werden er door de werkgroep twee bouwkeetjes gekocht, een om in te koken, en een voor de hoofdleider en de stencilmachine.

1992
In 1992 overleed pastoor Pontenagel en kwamen ook de tenten in bezit van de werkgroep.

2000

Door veranderde inzichten bij de gemeente Borsele kwam er in 2000 een einde aan het bestaan van het Borsels orgaan voor samenlevingsopbouw. Hiermee verloor het kamp zijn subsidiegever, en was de werkgroep genoodzaakt een zelfstandige stichting op te richten. “Stichting Kinderkamp Borsele “. Hierdoor kan het kamp zelf subsidie aanvragen bij de gemeente.

2007
Als er vanaf 2007 ook niet meer in Ossendrecht gekampeerd mag worden moeten we weer op zoek naar een nieuw terrein. Na een uitgebreide zoektocht door West- Brabant en zelfs België zijn we terecht gekomen bij de  familie  Kuijlaars in Wintelre bij Eindhoven.

2008

Door alle jaren heen is de opslag van ons materiaal al een permanente zorg. Na veel zoeken, en vragen bij de gemeente komt er in 2008 een oplossing. Vanaf dit jaar kunnen we gebruik maken van de voormalige brandweerkazerne aan de Noordsingel in Borssele. Een van de eerste activiteiten die we hier ondernemen is het bouwen van een nieuwe keuken. Sinds 2007 kamperen we al bij familie Kuijlaars.